12/22/2023, Václav Lang, Ušetřeno.cz

Řidičský průkaz

Řidičský průkaz je veřejnou listinou, která dokládá, že jeho držitel je oprávněný řídit vozidla konkrétní skupiny. V České republice je pět základních skupin řidičských oprávnění a několik jejich podskupin. Věděli jste, že existuje i více druhů řidičských průkazů?

Řidičský průkaz

Řidičský průkaz poskytuje řidičské oprávnění

Řidičské oprávnění je zákonem stanovené oprávnění, které vypovídá o způsobilosti řídit vozidla konkrétní skupiny. O jeho držení pak informuje řidičský průkaz. Je však potřeba mít na paměti, že ten je pouhým osvědčením o udělení řidičských oprávnění a sám o sobě nezakládá právo řídit motorová vozidla. V řidičském průkazu je uvedeno jméno a příjmení držitele, datum narození, místo vystavení a datum, po které platí. 

Srovnejte si havarijní pojištění online

Žádost o řidičský průkaz

Řidičský průkaz vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. A to nejpozději do 20 dnů od podání náležitě vyplněné žádosti. Spolu s žádostí musíte dodat také lékařské osvědčení o způsobilosti řídit vozidlo, a především doklad o úspěšném absolvování výcviku a testů z teorie i praxe řízení. 

Některé kategorie řidičských oprávnění přitom zahrnují specifické požadavky, či naopak úlevy. Například s řidičákem na nejslabší motorky můžete na takový stroj usednout už v 15 letech. Naopak pro ty nejsilnější je zapotřebí dosáhnout určitého věku či určité doby ježdění na slabších kubaturách. 

Cena řidičského průkazu

Cena za výcvik v autoškole pro skupinu B se pohybuje kolem 20 tisíc korun. Záleží ale zejména na lokalitě a množství konkurence. Podle dat Eurostatu z března 2023 se ceny za autoškolu v předchozím roce nejvíce zvedly právě v Česku, a to téměř o pětinu. Administrativní poplatek za první vydání řidičského průkazu činí 200 korun. 

Druhy řidičských průkazů

Nejčastějším druhem řidičského průkazu, na který v Česku narazíte, je řidičský průkaz České republiky. Tedy klasický řidičák, který má většina tuzemských motoristů. Ten, kdo počítá s řízením motorového vozidla i v zahraničí, jej může doplnit ještě o mezinárodní řidičský průkaz. Za jeho vydání se platí správní poplatek 50 korun a vydání bývá zpravidla na počkání. 

Na našem území se dále mohou po silnicích pohybovat řidiči s řidičským průkazem vydaným jiným členským státem EU, dále s řidičským průkazem vydaným cizím státem. V takovém případě musí ale splňovat některé podmínky obsažené v Úmluvě o silničním provozu, vyhlášené pod č. 83/2013 Sb. m. s., respektive č. 82/2013 Sb. m. s. V neposlední řadě se můžete setkat s řidičským průkazem člena diplomatického personálu zahraniční ambasády

Srovnejte si povinné ručení online

Skupiny řidičských oprávnění

A

Skupina A zastřešuje držitele řidičských oprávnění pro všechny typy motocyklů, s postranním vozíkem i bez něj. Je určená pro řidiče starší 24 let, případně od 21 let pro tříkolová vozidla a od 20 let pro ty, kteří již mají za sebou alespoň dva roky ve skupině A2. Opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

AM

Opravňuje už od 15 let věku řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových nesmí zdvihový objem spalovacího motoru převyšovat 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW. U tříkolek je to maximální objem zážehového motoru 50 cm3 nebo u jiných motorů výkon do výše 4 kW. 

Držitelé této skupiny mohou ale řídit i čtyřkolová vozidla, a to o hmotnosti nejvýše 350 kilogramů v nenaloženém stavu a s motorem do objemu 50 cm3, případně 4 kW.

A1

Pod oprávnění skupiny A1 spadají lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něho a o výkonu nejvýše do 11 kW a objemu motoru do 125 cm3. Poměr výkonu a hmotnosti nesmí přesahovat 0,1 kW/kg. U tříkolových vozidel může výkon činit nanejvýš 15 kW. Toto oprávnění je možné získat od 16 let věku.

A2

Do této skupiny se řadí motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řídit je smějí lidé od 18 let. 

B

Patrně nejčastější skupinou řidičských oprávnění je skupina B, která zakládá oprávnění řídit motorová vozidla s hmotností do 3 500 kg a kapacitou do osmi míst k sezení. K takovému vozidlu smí být navíc připojeno přípojné vozidlo o hmotnosti do 750 kilogramů. O tento typ oprávnění se mohou ucházet lidé starší 18 let. 

B1

Do této skupiny se řadí čtyřkolová motorová vozidla s výkonem nepřevyšujícím 15 kW a hmotností v nenaloženém stavu do 550 kilogramů. Držitelem tohoto oprávnění se můžete stát od 17 let. 

C

Do skupiny C patří typicky nákladní vozy a kamiony, konkrétně motorová vozidla (s výjimkou traktorů), která jsou těžší než 3 500 kg, s nejvýše osmi místy k sezení. Může k nim být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Řídit taková vozidla je možné od 21 let. 

C1

Je podobné oprávnění jako C, ovšem s limitním omezením pro nejvyšší hmotnost vozidla. Ta nesmí převýšit 7500 kg. Oprávnění C1 mohou získat lidé od 18 let věku. 

D

Do skupiny D spadají typicky vozidla určená pro hromadnou dopravu. Tedy s více než osmi místy k sezení. Oprávnění mohou získat lidé starší 24 let. 

D1

Do této skupiny rovněž spadají vozidla určená pro převoz většího počtu lidí než 8, ale nanejvýš 16 míst k sezení. Řídit taková vozidla jsou při splnění všech podmínek oprávněné osoby od 21 let. 

T

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a samojízdné pracovní stroje. Může k nim být připojeno přípojné vozidlo. O takové oprávnění mohou žádat osoby starší 17 roků. 

 

Následují kombinace výše uvedených

B+E

Jedná se o jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o nejvyšší hmotnosti do 3 500 kg. Řídit je mohou lidé od 18 let. 

C + E

Do této skupiny spadají jízdní soupravy složené z vozidel skupiny C, tedy s hmotností nad 3 500 kg, a přípojného vozidla o hmotnosti vyšší než 750 kg. Oprávnění k řízení takové soupravy mohou získat lidé od 21 let. 

C1 + E

Patří sem jízdní soupravy s hmotností nepřevyšující 12 000 kg, složené buď z vozidla do 7 500 kg a osmi míst k sezení a přípojného vozidla o hmotnosti vyšší než 750 kilogramů, nebo z vozidla ze skupiny B a přípojného vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Oprávnění k řízení takové soupravy mohou získat lidé od 18 let. 

D + E 

Tato souprava se skládá z vozidla skupiny D, tedy s více než osmi místy k sezení, a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Oprávnění mohou získat lidé až po dosažení 24 let věku. 

D1 + E

Jedná se o vozidla ze skupiny D1, tedy s počtem míst k sezení od 8 do 16, a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Oprávnění mohou získat osoby starší 21 let. 

Od kolika let věku je možné získat oprávnění řídit konkrétní skupinu vozidel?  

Věk žadateleSkupiny řidičských průkazů
15 letAM
16 letA1
17 letB1 a T
18 letA2, B, B+E, C1 a C1+E
21 letC, C+E, D1, D1+E
24 letA, D a D+E

 

Srovnejte si havarijní pojištění online

Odebrání, neplatnost a výměna řidičských průkazů

Nejčastěji se řidičské průkazy v České republice vydávají s platností na deset let. Poté je nutná jejich výměna. Ta je v případě uplynutí platnosti zdarma. Držitel řidičského oprávnění zároveň nesmí mít více než jeden platný řidičský průkaz, řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem.

K nutnosti odevzdání řidičského průkazu může dojít v případě, požádá-li úřad o jeho výměnu nebo v případě odebrání ze strany příslušných státních orgánů kvůli porušení předpisů. 

Řidičský průkaz může být také prohlášen za neplatný. Kromě vypršení platnosti to může být v případě dosažení limitní hranice trestných bodů v rámci bodového systému, při nesplnění zdravotních podmínek nutných k řidičskému oprávnění nebo v důsledku rozhodnutí soudů či správních orgánů.

Dejte si pozor, abyste nepropásli datum skončení platnosti vašeho řidičského průkazu. Propadlý řidičský průkaz vám totiž může způsobit poměrně drahé trable v podobě vysoké pokuty. A to až do výše 2500 korun. 

Abyste předešli problémům, podívejte se na novinky na silnicích od roku 2024.

Povinné ručení

Povinné ručení si můžete zařídit na stránkách vybrané pojišťovny, nebo vyzkoušejte naši kalkulačku a vyberte si tu nejvýhodnější nabídku přímo u nás. Budete to mít rychle a se sjednáním vám mohou pomoci naši specialisté.

Povinné ručení zpravidla kryje: 

  • škody na cizím majetku – nabouraný vůz, poničená svodidla, zbořený plot atd., 
  • škody na zdraví jiných – zranění, trvalé následky nebo smrt,
  • ušlý zisk poškozených osob – pokud kvůli nehodě nemohou pracovat a přijdou o výdělek,
  • náklady na právní zastoupení.  

Havarijní pojištění

Typy škod, na které se povinné ručení vztahuje, určuje zákon. Lze jej však ještě rozšířit o doplňková pojištění nebo havarijní pojištění. To pokryje i případné škody na vašem voze a zdraví. 

Havarijní pojištění zpravidla kryje: 

  • škody na vašem majetku a zdraví, pokud zaviníte nehodu,
  • krádež vozidla,
  • poničení vozidla vandalem, 
  • škody způsobené přírodním živlem.

Opět platí, že různé pojišťovny nabízí havarijní pojištění za rozdílné ceny. Některé dokonce za zvýhodněné ceny jako doplněk k povinnému ručení. I tady vám můžeme pomoci s orientací v nabídkách na trhu. 

Srovnejte si havarijní pojištění online

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.