Hypotéka pro cizince

Hypotéku můžete získat i v případě, že nejste občanem České republiky. Větší šanci na zisk hypotéky pro cizince máte s trvalým pobytem a zaměstnáním na dobu neurčitou a nejspíš budete potřebovat více vlastních úspor. Na co dalšího se připravit? 

Hypoteční kalkulačka

Co ovlivňuje získání hypotéky pro cizince?

Země původu

Země původu

Důležitým faktorem pro banky je země, ze které pocházíte. Evropané získají hypotéku snáze než občané třetích a rizikových zemí. 

Druh pobytu

Druh pobytu

Trvalý pobyt je jednoznačně výhodou. Šanci na hypotéku máte ale i bez něj. Stačí žít v České republice déle než 3 roky.

Příjmy

Příjmy

Kromě toho, kolik vyděláváte, bude banku zajímat i země původu příjmů. U příjmů ze zahraničí vás nemine více papírování.

Co je hypotéka pro cizince?

Hypotéka pro cizince je klasický dlouhodobý úvěr na bydlení zajištěný nemovitostí, který si ale může vzít i žadatel bez českého občanství. Cizinci jsou pro banku rizikovější, proto mají cestu k hypotéce o něco složitější – jejich příjmy se například zkoumají mnohem důkladněji.

Jak může cizinec získat hypotéku?

Pochází žadatel ze zemí Evropské unie? Základní podmínkou pro získání hypotéky potom bude povolení o (minimálně) přechodném pobytu na území České republiky. Pokud cizinec pochází ze země mimo EU, je potřeba povolení k trvalému pobytu nebo tzv. modrá či zaměstnanecká karta. O hypotéku můžou žádat také manželé osob s trvalým pobytem v ČR nebo českým občanstvím.

hypotéka pro cizince

Stejně jako u klasické hypotéky bude banka požadovat část vlastních zdrojů. Cizinci bez trvalého pobytu mají limity přísnější; pokud chtějí získat maximální částku úvěru, často potřebují mít našetřeno až 40 % hodnoty zastavené nemovitosti. Cizinci s trvalým pobytem mají obvykle šanci získat až 80 % ceny nemovitosti, vyšší procenta už bývají spíše výjimkou. 

Další překážkou, kterou je nutné při cestě za hypotékou pro cizince zdolat, je prověření příjmů a stanovení bonity žadatele. Banka klade důraz i na původ peněz; když pocházejí z České republiky, berou se jako důvěryhodnější zdroj než příjmy pocházející ze zahraničí. Ještě složitější to potom mají OSVČpříjmy živnostníků jsou pro banky nejméně spolehlivé

Banka může dále vyžadovat výpis z úvěrového registru země původu a také tzv. doložku o přímé vykonatelnosti, která jí umožní v případě problémů se splácením rovnou podat návrh na exekuci klienta – a to bez žaloby na splnění závazků. Některé banky požadují také specifická pojištění, například rizikové životní pojištění, které případně pokryje plnou výši hypotéky. 

Srovnat hypotéky

Podmínky hypotéky pro cizince

Cizinci jsou bráni jako rizikovější klienti než Češi, proto musí splnit přísnější podmínky a důkladnější prověrky. Každá banka posuzuje žádosti individuálně, obvykle se nemůžete spolehnout na žádná psaná pravidla. Banky ale zpravidla zajímají tyto faktory: 

 • země původu žadatele, 
 • typ pobytu v České republice, 
 • délka pobytu v České republice, 
 • doložitelná výše příjmů, 
 • typ příjmů (zaměstnání nebo podnikání), 
 • země původu příjmů, 
 • zástava a její hodnota, 
 • celková částka úvěru a LTV (poměr k hodnotě zástavy), 
 • doba splácení. 

Národnost cizince, který žádá o hypotéku

Národnost žadatele je v průběhu schvalování hypotéky zohledňována vždy. Obecně je možné cizince rozdělit do tří kategorií: 

 • žadatelé ze států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
 • žadatelé ze třetích zemí (stabilní země mimo EU – ostatní evropské státy, státy ze severní Ameriky, Austrálie nebo z části Asie)
 • žadatelé z rizikových zemí (státy v Africe, Blízký východ, některé asijské země)

První skupina má největší šanci na získání úvěru, třetí naopak nejmenší. Například hypotéka pro Slováky v Čechách je celkem běžná a žadatelé s jejím získáním obvykle nemívají žádné větší potíže. Úspěšní bývají také Ukrajinci. 

Hypoteční kalkulačka

Délka pobytu cizince, který žádá o hypotéku

V České republice nabízíme tři základní druhy pobytu: 

 1. trvalý pobyt, 
 2. přechodný pobyt, 
 3. dlouhodobý pobyt. 

Největší šanci na získání hypotéky mají cizinci s trvalým pobytem v ČR, ani hypotéka pro cizince s dlouhodobým pobytem ale není nijak nereálná. Žadatelé ze zemí EU mohou hypotéku pro cizince bez trvalého pobytu získat bez potíží; postačí jim jen přechodné bydliště nebo trvalý pracovní poměr na našem území, který obvykle trvá 2–3 roky. Na přechodný pobyt v ČR mají občané EU nárok automaticky, pokud tu plánují žít aspoň 3 měsíce, nemusí se tedy obávat zamítnutí. 

Cizinci ze třetích zemí bez trvalého pobytu musí mít nejdřív platné vízum, které je delší než 90 dnů. Na jeho základě pak zažádají o tzv. dlouhodobý pobyt a teprve poté můžou žádat o hypotéku. Jakmile žijí v Česku aspoň 5 let (nebo aspoň 2 roky, pokud tu mají rodinu), je možné žádat o trvalý pobyt. 

Příjem cizince, který žádá o hypotéku

Na hypotéku snáze dosáhnou cizinci, kteří mají zdroj příjmů v České republice. Pro banky je tak snazší si ho dohledat a prověřit. Ani zahraniční příjmy ale nejsou nepřekonatelnou překážkou, jenom je potřeba počítat s důkladnějším ověřením. 

Cizinec může příjem prokázat smlouvou o pracovním poměru na dobu neurčitou. Pokud je OSVČ, musí předložit daňová přiznání za poslední 2 roky (pokud příjmy pocházejí z ČR), případně 3 roky (pokud pocházejí ze zahraničí). Příjmy musí být vždy dostatečně vysoké, aby byl žadatel schopen hypotéku řádně splácet. 

Mohlo by vás zajímat cestovní pojištění pro cizince.

Hypoteční kalkulačka

Ať už jste cizinec, nebo pocházíte z Česka, vyzkoušejte naši kalkulačku. S její pomocí si snadno spočítáte, na jak vysokou hypotéku se svými příjmy v ideálním případě dosáhnete. Stačí jen pár kliknutí myší a budete mít jasno, která je pro vás ta nejlevnější hypotéka. Následně si ji rovnou můžete sjednat. Jednoduše a online.

Hypoteční kalkulačka

Ptáte se nás

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky.

I když každá banka posuzuje žádosti o hypotéku pro cizince individuálně, ve výsledku je zajímají podobné informace.

Nejčastěji jde o:

 • zemi původu žadatele
 • typ pobytu v České republice
 • délka pobytu v České republice
 • výše příjmů
 • země původu příjmů
 • typ příjmů – zaměstnání nebo podnikání
 • požadovaná částka hypotéky
 • doba splácení
 • zajištění hypotéky

Ano. Země původu je pro banky jedním z nejdůležitějších faktorů vůbec. Žadatelé z Evropské unie a vybraných zemí Evropského hospodářského prostoru budou mít vyjednávání hypotéky s bankou jednodušší než ti ze zemí mimo EU.

Zemi původu dělí banky podle rizikovosti. Zpravidla se potkáte s těmito skupinami:

 • Česká a Slovenská republika
 • Evropská unie a Evropský hospodářský prostor
 • Třetí země – relativně bezrizikové země. Patří sem například USA, Kanada, Rusko, Čína, Japonsko nebo Austrálie
 • Rizikové země
  • africké země – Maroko, Namibie, Etiopie atd.
  • země Blízkého východu – Omán, Saudská Arábie atd.
  • a některé asijské země – Vietnam, Indonésie, Srí Lanka atd.

Ano, můžete. Zpravidla platí, že na hypotéku bez trvalého pobytu dosáhnete, pokud žijete v České republice alespoň 3 roky.

V České republice je několik typů pobytů, řadí se mezi ně:

1. Trvalý pobyt 

 • V České republice musíte žít alespoň 5 let – pokud tu máte příbuzné, budou vám stačit 2 roky.

2. Přechodný pobyt

 • Na přechodný pobyt mají automaticky nárok všichni občané Evropské unie, kteří zde plánují žít alespoň 3 měsíce.

3. Dlouhodobý pobyt

 • O dlouhodobý pobyt mohou zažádat lidé ze třetích zemí.
 • Tento typ pobytu je pro banky nejrizikovější, ale i s ním se dá dosáhnout na hypotéku.

Hypotéky pro cizince banky posuzují přísnějšími měřítky a LTV bývá okolo 80 %.

Kromě toho, že váš čeká více papírování a musíte mít více našetřeno, se také můžete setkat s tím, že některé banky požadují zajištění hypotéky notářským zápisem o uznání dluhu. U takového požadavku ze strany banky zbystřete – jakmile byste měli se splácením problém, může banka díky tomuto dokumentu poměrně rychle přistoupit k exekuci vašeho majetku. Ne všechny banky ale trvají na tomto dokumentu. Pokud se chcete této podmínce vyhnout, najděte si banku, která notářský zápis o uznání dluhu nevyžaduje.

Nenašli jste odpověď?

Napište nám – a my hned odpovíme.

Poslat zprávu

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.