Revize plynu: Nutnost, která se vyplatí

 

Věděli jste, že revize plynu a kontrola plynového zařízení není to samé? Poradíme vám, jak často se musí provádět prohlídky. Pravidelnou údržbu se rozhodně nevyplatí podceňovat. Kromě menší účinnosti otopné soustavy může dojít k nehodě.

revize plynuAlespoň základní kontrolu musíte provádět jednou ročně.  Provádět pravidelnou údržbu plynových rozvodů je v zájmu jak nájemníků, tak i majitelů bytových domů. Navíc to nakazují zákony. Pravidelná prohlídka se netýká pouze hlavního uzávěru plynu (HUP) a rozvodů. Prohlédnout se musí kotelna, jednotlivé domácí kotle a další plynové spotřebiče.

Jaký je rozdíl mezi kontrolou a revizí plynu

 

Otrava oxidem uhelnatým

Ze špatně fungující karmy, může do místnosti unikat nebezpečný oxid uhelnatý. Není cítit ani vidět. Otrava přichází bez varování a nepozorovaně. Nejprve začnou bolesti hlavy, které rychle přejdou v nevolnost. Než si intoxikovaná osoba uvědomí, co se děje, ztrácí orientaci a upadá do bezvědomí.

 

Zákony rozlišují kontroly a revize. Kontrolu plynového kotle a rozvodů si může udělat každý sám. Stačí pouze čich a oči. Důležité je ověřit těsnost všech ventilů, zda neuniká plyn a celá soustava bezproblémově funguje. Majitel objektu by měl uskutečnit kontrolu pravidelně jednou ročně. Neprovádí se pouze v roce, kdy se uskuteční revize plynu.

Kdežto revizi musí provést profesionál. Certifikovaný technik je potřeba, když se uvádí zařízení do provozu. V takovém případě se hovoří o výchozí revizi plynu. Nezbytná je projektová dokumentace, stavební deník a záznam o revizi kouřové cesty. Technici často tento krok opomíjí. Dodavatelská společnost, která vám instaluje či znovu napojuje přístroj, vám však musí vystavit revizní zprávu. Kdyby došlo k pojistné události, pojišťovna po vás tuto zprávu bude vyžadovat.  

Následně se periodicky provádí tzv. provozní revize. Od poslední návštěvy plynaře nesmí uplynout doba delší než tři roky. Provádí se také v případě, že zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz nebo po generální opravě.

Neplaťte za plyn víc, než musíte. Správnou volbou dodavatele můžete ušetřit tisíce korun ročně!

Revizní zpráva

Provedenou revizi plynové soustavy je potřeba úředně posvětit. Technik musí vypracovat finální dokumentaci. Nezbytností jsou údaje o provedeném měření. Pokud byly objeveny nějaké závady, musí být popsána jejich nebezpečnost a stanoveny lhůty na jejich odstranění. Zpráva o revizi samozřejmě obsahuje datum provedené prohlídky, jméno a příjmení technika a číslo jeho osvědčení.

Jak to vidí energetický zákon

"Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je povinen udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit."

č. 458/2000 Sb. § 62 odst. 4 bod b)

Kdy revizi nechat provést

Léto je ideální čas na údržbu plynových kotlů. Během topné sezony jsou plynová zařízení extrémně namáhaná a se soustavou se může přihodit ledacos. Než nastane zima, měla by proběhnout kontrola nebo revize. Vyplatí se investovat i do servisní prohlídky plynového kotle. Servisní technik zajistí, jeho seřízení a vyčištění. Tím zabrání snížení účinnosti.

Topte levněji! Najděte levného dodavatele.Srovnat ceny plynu

Kolik stojí revize plynu

Cena revize se odvíjí od velikosti bytu, respektive domu. Ovlivňuje ji také počet spotřebičů v domácnosti. Služby technika stojí obvykle v rozmezí od 500 do 2 000 korun. Záleží také na regionu. Více si připlatí například obyvatelé Prahy.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 17