10/2/2023, Pavlína Koňariková, Ušetřeno.cz

Inženýrské sítě: Které přípojky sem patří a opravdu se bez nich neobejdeme?

Chystáte se postavit svůj vysněný dům? Pokud vlastníte parcelu bez přípojek k inženýrským sítím, čeká vás ještě spousta zařizování. Poradíme vám, na co nezapomenout a kdy si připravit finanční rezervu.

Co jsou inženýrské sítě? 

Inženýrské sítě jsou infrastruktura, která zajišťuje základní provozní potřeby obytných i průmyslových budov a oblastí. Patří sem například dodávky vody, odvod odpadních vod kanalizací, elektrické vedení, plynovody aj. 

Když chcete stavět dům, je dobré si vybrat už zasíťovaný pozemek. Pokud na stavební parcele inženýrské sítě chybí, budete je muset zřídit na vlastní náklady, nebo bydlet tzv. off-grid (nezávisle, bez přípojek). 

Co patří do inženýrských sítí? 

 • Přípojka do kanalizace nesmí chybět u žádné stavby. Pokud není možné napojit se na veřejnou kanalizaci, musíte si pořídit vlastní čističku odpadních vod nebo septik (tzv. žumpu). 
 • Přípojku vody můžete zřídit napojením na vodovodní řád, který vám zajistí přísun pitné vody, nebo si vybudujte vlastní studnu. Vhodná je i kombinace těchto dvou zdrojů. 
 • Elektrická přípojka musí být vedena kabelem v hloubce 80 až 120 cm, kde nehrozí zamrznutí. Cena přípojky je dána vzdáleností od nejbližšího uzlu. 
 • Plynová přípojka se často využívá pro vytápění nebo vaření. Stejně jako u elektrické přípojky její cenu určuje vzdálenost od nejbližšího uzlu. Ceny plynu i elektřiny si můžete srovnat prostřednictvím naší kalkulačky.
 • Datové sítě můžete nainstalovat několika způsoby. Pokud je to možné, doporučuje se optické vedení – hlavně v odlehlých lokalitách, kde je jinak přístup k internetu problém. V naší online kalkulačce si můžete porovnat ceny internetu a vybrat si tu nejvýhodnější možnost.

Srovnejte si nabídky internetu na jednom místě

Jak zjistit vedení inženýrských sítí? 

Obecní síť inženýrských sítí je podrobně zaevidovaná, aby bylo možné ji udržovat a opravit v případě havárie, případně k ní připojit další odbočky. Informace o přesné poloze těchto „tepen“ si můžete vyžádat od provozovatele sítě telefonicky nebo přes online formulář.

Kdo je vlastníkem inženýrských sítí? 

Vlastníkem vodovodu a kanalizačních sítí je obvykle obec, ve které se systém nachází. Jednotlivé sítě pak zpravidla spravují pověřené organizace. Plynovod může vlastnit obec nebo rozvodný závod, elektrické sítě vlastní vždy distributor elektřiny. Vlastníky přípojek a rozvodů na jednotlivých pozemcích jsou potom majitelé těchto pozemků. 

Spočítejte si úsporu za plyn

Kolik stojí připojení na inženýrské sítě? 

Přípojky potřebné ke stavbě domu si budete muset zaplatit sami. Cena inženýrských sítí se liší, závisí např. na lokalitě, terénu nebo vzdálenosti od nejbližšího uzlu. Cenu může dále ovlivnit: 

 • nutnost geodetického zaměření, 
 • tvorba projektu přípojky (obvykle kolem 13 000 Kč), 
 • poplatek za vyřízení povolení přípojky, 
 • vytyčení stávajících inženýrských sítí, 
 • konkrétní materiál a díly přípojky, 
 • využitý stavební materiál, 
 • náročnost výkopových a zemních prací, 
 • samotná instalace a zprovoznění přípojky.

Off-grid bydlení (ostrovní domy) 

Ačkoli se inženýrské sítě můžou zdát jako naprostá nezbytnost, v dnešní době je možné bydlet i bez přípojek. K tomu vám poslouží tzv. ostrovní domy, tedy soběstačné stavby, kde můžete pohodlně žít i bez využívání „cizí“ elektřiny, plynu, vody nebo kanalizace. Náklady na provoz takového domu jsou minimální, jen je potřeba počítat s vyšší vstupní investicí (stavba vás bude stát cca o 25 % víc než u klasického domu). Nezasíťovaná stavební parcela vás ale naopak může vyjít výrazně levněji.  

Off-grid bydlení je ekologické i ekonomické, jen je nutné myslet i na zadní vrátka – může přijít situace, kdy vám bude standardní vodovod nebo elektrické vedení chybět. Ideální je proto postavit dům jako soběstačný a zároveň ho připojit i k inženýrským sítím, které by bylo možné v krizových chvílích využít. To je ale samozřejmě ta nejdražší varianta. 

Porovnejte si nabídky elektřiny od různých dodavatelů

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2023 Ušetřeno.cz s.r.o.