10/4/2023, Pavlína Koňariková, Ušetřeno.cz

Sdílení elektřiny: Jak funguje a opravdu se vyplatí?

Hodilo by se vám ušetřit pár kaček na energiích? Skvělým způsobem je investice do solárních panelů. Pokud už svoji sluneční elektrárničku máte, vyzkoušejte komunitní sdílení energie. Nejenže na tom něco vyděláte, ale zároveň také zabráníte plýtvání vyrobenou elektřinou v méně vytížených obdobích. 

Vyberte si toho nejvýhodnějšího dodavatele elektřiny

Co je sdílení elektřiny? 

Sdílená energetika (nebo také komunitní sdílení energie) je určená pro vlastníky výroben elektřiny (zejména fotovoltaických elektráren), kteří se mohou o „svoji“ elektřinu podělit s ostatními a zužitkovat tak všechny přebytky. Pro majitele domácích elektráren může být toto řešení mnohem výhodnější než vracení nevyužité elektřiny do sítě za nízké výkupní ceny. 

Sdílení elektřiny v bytových domech 

Sdílení elektřiny je podle současné legislativy možné zatím pouze v rámci bytových domů. Sousedé se například mohou domluvit a pořídit si na střechu paneláku solární elektrárnu, ze které pak budou energii společně odčerpávat. Tato domácí elektrárna nejspíš nepokryje potřeby celého domu v topné sezoně, ale rozhodně dokáže výdaje výrazně snížit. 

Sdílení elektřiny mezi vzdálenými odběrnými místy 

Novela zákona schválená vládou v červnu 2023 dále umožní sdílet elektřinu mezi různými odběrnými místy nezávisle na vzdálenosti. V praxi by mělo být možné využívat v bytě elektřinu vyrobenou vaší solární elektrárnou například na chatě nebo ji sdílet se zbytkem rodiny na druhém konci republiky. Společenstva pro komunitní sdílení energie budou moci mít až 1 000 členů. Novela ale zatím neplatí, musí projít ještě Poslaneckou sněmovnou i Senátem a v platnost vstoupí až po následném podpisu prezidentem. 

Vyberte si toho nejvýhodnějšího dodavatele elektřiny

Jak funguje sdílení elektřiny? 

Jak už z názvu vyplývá, jde o sdílení (případně přesměrování, rozdělení) vyrobené elektřiny do jiných odběrných míst. Pokud například vlastníte byt ve městě a (prázdný) dům po babičce na venkově, můžete si na tento dům nainstalovat fotovoltaiku a vyrobenou elektřinu pak využívat v bytě. 

Takto vyrobenou elektřinu bude nově možné sdílet až na 10 různých odběrových míst, takže pokud budete mít dostatečný zdroj energie, můžete sdílenou elektřinu poskytnout třeba i celé své rodině, případně ji prodat sousedům či známým.

Vyberte si toho nejvýhodnějšího dodavatele elektřiny

Výhody sdílení elektřiny 

Hlavní výhody sdílené elektřiny jsou tři: 

  • nižší výdaje za elektřinu díky optimálnímu využívání vyrobené energie (v naší online kalkulačce si můžete spočítat, zda za elektřinu náhodou nepřeplácíte), 
  • zvýšení energetické nezávislosti skrze využívání vlastního energetického zdroje, 
  • pozitivní vliv na životní prostředí a snížení produkce emisí v důsledku využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Decentralizovaná výroba elektřiny (tedy více menších elektráren na různých místech) také snižuje ztráty způsobené přenosem elektřiny na velké vzdálenosti (tzv. ztráty v železe), protože se využije co nejúčelněji rovnou na místě a nemusí cestovat nijak daleko. 

Jak postupovat při zřizování sdílení elektřiny? 

Jak už bylo řečeno výše, aktuálně je možné sdílet energii pouze v rámci jednoho objektu (tedy jedné přípojkové skříně). Návod tedy popisuje zřizování sdílené elektřiny v bytových domech. 

Přípravná fáze 

Nejdřív je potřeba domluvit se s ostatními sousedy v rámci bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek a sepsat dohodu o sdílení elektřiny. Měla by obsahovat i orientační výslednou spotřebu celého domu, a pokud není možné pokrýt potřeby všech (např. kvůli velikosti nebo špatné poloze střechy), dohodnout se i na způsobu distribuce vyrobené elektřiny (tzv. alokační klíč). Může být rozdělena například rovným dílem mezi všechny byty, nebo třeba poměrně na velikost bytu; odpovídat by pak měl i poměr vstupních investic domácností. 

V dalším kroku rozhoďte sítě a oslovte specializované firmy ohledně cenové nabídky, termínů a konkrétního zpracování projektu. K tomu je potřeba také vybrat tzv. vůdčí odběrné místo: 

  • Ve společných prostorech zdroj nejdříve pokryje spotřebu společných prostor a zbytek se rozdělí mezi ostatní odběrná místa (byty zahrnuté v projektu). 
  • Zcela nové odběrné místo umožní vyrobenou elektřinu rozdělit mezi účastníky projektu, je ale nutné počítat s dalšími náklady (např. na vybudování takového místa). 
  • Zdroj umístěný v konkrétním bytě bude pokrývat nejprve potřeby tohoto bytu a přebytky potom rozdělí mezi další účastníky projektu. 

Žádost o připojení zdroje u distributora 

Když jsou všechny formality se sousedy vyřízené, nastává čas na podání žádosti o připojení zdroje elektřiny. K žádosti připojte všechny požadované dokumenty (dle konkrétního distributora, např. projektová dokumentace). Na základě dodaných materiálů a informací vám distributor napíše své připomínky, případně žádost rovnou schválí a pošle vám smlouvu k podpisu. 

Nezapomeňte, že distributora energií si nevybíráte, je vám přidělen podle lokality odběrného místa.

DistributorZákaznická linka
ČEZ (většina republiky)800 850 860
EG.D (jih Čech a jih Moravy)800 225 577 
PRE (Praha)800 823 823

Zdroj: elektrina.cz/elektricka-pripojka-zrizeni-a-cena 

Instalace zdroje  

Po vyřízení byrokratických záležitostí s distributorem můžete přikročit k samotné instalaci zdroje. Tu by měla vždy provádět kvalifikovaná a prověřená firma, která zajistí bezpečné uchycení panelů.  

Uvedení do trvalého provozu 

Jakmile je elektrárna na svém místě, musíte distributora požádat o umožnění trvalého provozu zařízení. Na základě této žádosti vám pak distributor vymění elektroměr, ověří nový zdroj energie a zajistí tzv. průběhové měření.  

Dál bude potřeba domluvit se s dodavatelem na výkupových cenách elektřiny v případě přebytků (pokud nějaké budou). Posledním „byrokratickým“ krokem je potom žádost u distributora o sdílení elektřiny podle zvoleného alokačního klíče. 

Výměna elektroměrů a zahájení sdílení elektřiny 

Po schválení žádostí a splnění podmínek vám distributor oznámí termín výměny elektroměrů jednotlivých účastníků projektu za průběhové. Jakmile je hotovo, sdílení elektřiny má zelenou. 

Vyberte si toho nejvýhodnějšího dodavatele elektřiny

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2023 Ušetřeno.cz s.r.o.