Jak napsat žádost o byt

 

Máte zájem o obecní byt, ale nevíte, jak napsat žádost a komu ji zaslat? Poradíme vám, jak postupovat.

 

Získat obecní byt dnes není nic snadného. Už dávno se nestaví v takovém počtu jak dříve a uvolňují se nejčastěji díky výpovědi neplatičů nebo smrti nájemců. Existuje ale několik způsobů, jak se k nim dostat. Tím nejvyužívanějším bývá podání žádosti o byt, díky které se dostanete do pořadníku.

Žádost o byt může podat fyzická osoba starší 18 let, případně pověřena osoba za žadatele. Podává se na úřadu příslušné městské části, nejčastěji na bytovém odboru v místě trvalého pobytu žadatele. Pokud jsou splněny všechny náležitosti podání a doloženy všechny doklady, žádost je zaevidována do 30 dnů od jejího podání.  Následně je podle různých kritérií ohodnocena bodovým systémem, který je základem pro její posouzení.

Téměř každý úřad má vlastní formulář žádosti o byt (přesný název se může lišit), který si snadno stáhnete z webových stránek a následně vyplníte. Nicméně i tak lze obecně shrnout, co by měla každá žádost obsahovat. Pojďme se na to společně podívat.

Co obsahuje žádost o byt

1. Hlavička žádosti

Na začátku žádosti se obvykle píše přesný název odboru, který se danou žádostí zabývá, a jeho korespondenční adresa. Žádost také bývá nadepsána jako "Žádost o byt" nebo jako "Žádost o přidělení bytu".

2. Osobní údaje žadatele

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • rodinný stav,
 • trvalé bydliště,
 • můžete uvést i telefonní číslo a e-mail.

3. Osobní údaje manželky/manžela či družky/druha

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • trvalé bydliště,
 • můžete uvést i telefonní číslo a e-mail.

4. Osobní údaje o jiných osobách

Osoby, které budou s žadatelem žít ve společné domácnosti. Uvádí se:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • trvalé bydliště,
 • rodinný vztah k žadateli,
 • můžete uvést i telefonní číslo a e-mail.

5. Vlastní žádost o byt a její odůvodnění

U žádosti uveďte zejména současné bytové poměry a připojte doklad majitele (správce) domu, který osvědčí uváděné skutečnosti, včetně způsobu užívání bytu a platební morálky. Důvodem může být, že dosud nemáte vlastní bydlení, chcete snížit náklady na bydlení nebo změnit velikost bytu.

U žádosti se uvádí také požadovaná velikost bytu (např. 1+1 či 2+1…).

6. Údaje o současném bydlení

 • adresa,
 • vlastník bytu (město, bytové družstvo, jiný subjekt),
 • délka nájmu (doba určitá, neurčitá či bez nájemní smlouvy),
 • kategorie bytu,
 • velikost bytu (např. 1+1 či 2+1),
 • výměra bytu v m2,
 • měsíční nájemné,
 • počet osob v bytě.

7. Čestné prohlášení žadatele

Znění čestného prohlášení se liší úřad od úřadu. Doporučujeme si proto najít potřebné informace na webových stránkách příslušného úřadu.

V případě, že žádný formulář úřad neposkytuje, můžete uvést na konec žádosti následující sdělení: „Tímto čestně prohlašuji, že veškeré uvedené údaje v žádosti jsou správné a zakládají se na pravdě. Dále jsem si vědom/a, že musím okamžitě ohlásit každou změnu ve výše uvedených údajích. Své prohlášení stvrzuji podpisem.“

8. Místo a datum podání žádosti

9. Podpis žadatele

 

Tipy navíc, které se hodí

 1. Pokud předáváte žádost osobně, nechejte si potvrdit převzetí na kopii.
 2. Zasíláte-li žádost poštou, zašlete to doporučeně a uschovejte si podací lístek.
 3. Některé úřady nabízí také možnost elektronického vyplnění formuláře.

Získat obecní byt není otázkou několika týdnů, naopak se může táhnout léta. Nechce se vám čekat na obecní byt a chcete bydlet ve vlastním? Využijte naši speciální kalkulačku hypotéky a do 2 minut zjistíte tu nejvýhododnější nabídku na trhu!

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 3