100% hypotéky budou od října minulostí, ČNB zpřísňuje pravidla

 

Česko zažívá díky rekordně nízkým úrokovým sazbám hypoteční boom. Hypotékové šílenství chce proto od října zmírnit Česká národní banka, která přichystala zákaz 100% hypoték, tedy úvěrů na 100 procent hodnoty zajištěné nemovitosti. Maximální výše hypoték od října klesne na 95 procent hodnoty nemovitosti a od dubna 2017 na 90 procent.

české bankovky a mincePokud uvažujete o 100% hypotéce, měli byste přestat váhat, od října už nebude možné ji získat. 

Česká národní banka (ČNB) v minulých dnech zveřejnila Zprávu o finanční stabilitě, která hodnotí situaci tuzemského bankovního sektoru. Ze zprávy mimo jiné plyne, že došlo k uvolnění standardů u hypotečních úvěrů, které by mohlo vést k tomu, že by někteří klienti bank mohli mít v budoucnu se splácením hypotéky potíže.

Nízké úrokové sazby s sebou přinášejí i problémy

 

LTV

Zkratka anglického Loan to value (částka k zapůjčení) je termínem z oblasti hypotečních úvěrů. Za zkratkou běžně následuje číselná hodnota (např. LTV 90), která vyjadřuje procentní poměr mezi zapůjčenou částkou a odhadní cenou nemovitosti.

 

Vzhledem k tomu, že padající úrokové sazby hypoték, které v minulých měsících u některých poskytovatelů klesly pod 2 procenta, lákají nebývalé množství zájemců, rozhodla se ČNB přistoupit ke zpřísnění podmínek pro jejich poskytování úvěrovými institucemi.

Cílem tohoto kroku je jednak snížit rizika pro klienty bank, ale také regulovat nárůst cen nemovitostí, který se s vysokým zájmem o úvěry na bydlení pojí. Tím, že se hypotéky stávají dostupnějšími, se zvyšuje hrozba, že bude přibývat lidí, pro které by hypotéka mohla znamenat přílišnou zátěž

„ČNB proto přistoupí s účinností od října 2016 ke zpřísnění svého současného Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí, zejména snížením maximálních hodnot ukazatele LTV,“ uvedla centrální banka ve své zprávě.

Opatření dopadne na rizikové 100% hypotéky 

Vlivem doporučení ČNB tak od října letošního roku nebude možné získat 100% hypotéku (LTV 100), maximální povolená výše hypotečního úvěru poklesne na 95 procent hodnoty nemovitosti. Od dubna 2017 se pak nejvyšší možná hodnota LTV sníží na 90 procent.

„Rozhodnutí ČNB většinu zájemců o hypotéku nezasáhne – těch, kteří žádají o 100% hypotéku, je relativně málo. Tento typ hypotečního úvěru s sebou totiž nese daleko vyšší náklady na pořízení než hypotéka s alespoň částečným pokrytím vlastními finančními prostředky. Klienti, kteří využijí vlastní úspory, jsou pro banku méně rizikoví, a proto získávají výhodnější podmínky."

- Pavla Rýznarová, finanční specialistka Ušetřeno.cz

Pro vysoké hodnoty LTV je charakteristický vyšší úrok a zvýšené riziko pro banku i klienta. V případě 100% hypotéky banka riskuje, že v případě neschopnosti dlužníka splácet neprodá nemovitost za odhadní cenu (například vlivem poklesu cen nemovitostí), a zaznamená tak ztrátu

kalkulačka a papír s tužkouŽádosti o hypotéku by měl předcházet důkladný propočet finančních možností zájemce. 

„Banky mívají u úvěrů na 85 procent ceny nemovitosti zpravidla nižší požadavky na příjem žadatele či dozajištění v podobě životního pojištění než v případě 100% hypotéky. Nižší, případně dokonce žádné vlastní zdroje představují pro klienta vyšší úrokové zatížení. Poskytnutí stoprocentní hypotéky je pro banku rizikové, protože v případě, že klient přestane splácet, bude zástava nemovitosti pro banku pravděpodobně ztrátová. A protože banka není realitní kanceláří, bude chtít zástavu realizovat co nejrychleji."

- Miroslav Škvára, odborník na finanční gramotnost

Zatímco v některých státech je maximální výše LTV regulována, v Česku je dosud možné 100% hypotéku za cenu vyšších úroků získat, i když banky bývají v případě takové žádosti opatrné. Zájem klientů o tento typ hypotéky však u nás není příliš vysoký, většina lidí o hypotéku žádá ve chvíli, kdy už má určitou částku naspořenou, a tak jim banka může nabídnout nižší úrok i výhodnější podmínky splácení.

TIP

Zodpovědnost je při žádosti o hypotéku nezbytností

 

Rizikem je také dlouhá splatnost hypotečních úvěrů

Kromě zrušení 100% hypoték ČNB usiluje také o to, aby maximální doba splatnosti hypoték nepřesáhla dobu 30 let. I když delší splatnost znamená pro klienta snížení měsíčních splátek, představuje zároveň dlouholetý a citelný zásah do rodinného rozpočtu, s nímž je třeba počítat. 

„Pokud klient žádá o hypotéku na dobu delší než 30 let, je zřejmé, že jeho bonita je na hranici důvěryhodnosti. Je tudíž pro banku rizikový. A klient bez vlastních zdrojů a s myšlenkou splácet hypotéku déle než 30 let nepředstavuje správnou cílovou skupinu pro pořízení vlastního bydlení. "

- Miroslav Škvára, odborník na finanční gramotnost

Delší splatnost hypotéky samozřejmě také zvyšuje celkovou částku, kterou dlužník bance splatí. A jen málokdo touží strávit svá produktivní léta ve finanční nejistotě.

Samotné banky i finanční specialisté proto zájemcům o hypoteční úvěr doporučují, aby si zodpovědně naplánovali svou budoucnost a zohlednili situace a eventuality, které mohou ovlivnit výši jejich rodinného rozpočtu. I když nikdo pochopitelně nemůže vědět, co ho v následujících desetiletích čeká, zodpovědný přístup je v případě žádosti o hypotéku naprostým základem.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 6