Pozor na spotřebitelské úvěry. Skoro 80 % obsahovalo chyby

 

Výsledky kontroly České obchodní inspekce (ČOI) za první čtvrtletí 2014 ukazují odstrašující stav českých spotřebitelských úvěrů. Při 65 kontrolách odhalili pracovníci ČOI pochybení dokonce v 78,5 % případů. Nejčastěji šlo o neúplné informace o úvěrech v reklamách. Nejhůře z šetření vyšly úvěry poskytované v Jihomoravském a Zlínském kraji.

odstoupení od smlouvyV jednom případě požadoval věřitel při odstoupení od smlouvy spotřebitelem plnění nad rámec zákona. 

Kontroloři se zaměřovali na hříchy poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů proti zákonu o spotřebitelském úvěru. Porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona našli v 78,5 % zkoumaných případů. Míra prohřešků se ale velmi lišila ve srovnání jednotlivých krajů. Nejlépe z kontroly vyšly spotřebitelské úvěry nabízené v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina. Ale i tam se chyby objevily u každého třetího úvěru.

Kontroly spotřebitelského úvěru (1. čtvrtletí 2014)
inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 20 16 80 %
Jihočeský a Vysočina 3 1 33 %
Plzeňský a Karlovarský 5 4 80 %
Ústecký a Liberecký 8 3 38 %
Královéhradecký a Pardubický 13 12 92 %
Jihomoravský a Zlínský 6 6 100 %
Moravskoslezský a Olomoucký 10 9 90 %
Celkem 65 51 78,5 %

Zdroj: Česká obchodní inspekce

V čem se nejčastěji chybovalo?

U necelé poloviny případů chyběly povinné obsahové náležitosti v reklamách na spotřebitelské úvěry. Sem patří třeba absence údaje o roční procentní sazbě nákladů (RPSN), která nejlépe vypovídá o tom, jestli je úvěr pro spotřebitele výhodný nebo ne. Konkrétně udává procentní podíl z dlužné částky, který klient zaplatí za jeden rok. Započítají se sem všechny náklady spojené s úvěrem (splátky, správa a další poplatky spojené s čerpáním úvěru). 

Druhý nejčastější prohřešek se týkal vypuštění informací o oprávněních zprostředkovatele. Dále kontroloři odhalili množství chyb i v samotných smlouvách na spotřebitelský úvěr. Závazné dokumenty neobsahovaly zákonem požadované informace anebo byly tyto informace poskytnuty nesprávně. Týkalo se to necelých 12 % zkoumaných případů.

Na inspekci může dát podnět i spotřebitel

Česká obchodní inspekce v návaznosti na zjištěné nedostatky udělila celkem 49 pokut za necelé tři miliony korun. Kvůli špatnému stavu nabízených úvěrů se budou kontroloři i nadále věnovat prověřování spotřebitelských úvěrů. S podněty a žádostmi o kontrolu podezřelých smluv se mohou na Českou obchodní inspekci obracet i sami spotřebitelé.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0